Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕτΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 9319 (ΦΕΚ Α 62/28.06.2015)

Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.

   2. Το άρθρο 115 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α') όπως ισχύει.

   3. Το νόμο 4023/2011.

   4. Την από 27/6/2015 Ημερήσια Διάταξη.

   5. Την από 27-28/6/2015 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και τη σχετική συζήτηση.

   6. Την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τα άρθρα 72 και 115 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α') και το σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τους Γραμματείς της Βουλής και την Πρόεδρο της Βουλής.

   7. Την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 και για την αυθημερόν έκδοση (28/6/2015) του σχετικού προεδρικού διατάγματος, παραγγέλλουμε:

   Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Κατά τη συνεδρίαση ΞΕ' της 27ης Ιουνίου 2015 δέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών και, ειδικότερα, με 178 θετικές ψήφους την από 26 Ιουνίου 2015 Πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26/06/2015

   Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26/06/2015, κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις διαδοχικές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης και τους επικεφαλής των θεσμών και εξειδικεύτηκε στο Eurogroup της 25/06/15, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόταση διενέργειας Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα κατ' άρθρον 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος, καθώς και στην άμεση κατάθεση της πρότασης στην Βουλή προκειμένου να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής.

   Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

   Προτείνεται η προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 2, εδ. α του Συντάγματος.

   1. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.
  Το πρώτο έγγραφο αποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond και το δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.

   2. Το Δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που διαρκούν από την 20/02/2015 έως σήμερα εντατικά σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης, να πάρει θέση για το περιεχόμενο της πρότασης των ως άνω τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνηση του στους περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια, το Δημοψήφισμα εντάσσεται στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την Κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή.

   3. Το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την χώρα την Κυριακή, 05/07/2015, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία όπως αναλόγως εφαρμόζεται.

   4. Η εκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος και λήγει την ημέρα διενέργειας του Δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξουσιοδοτείται να εκδώσει κάθε αναγκαία απόφαση για την ομαλή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι το ακόλουθο:

   «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

   Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»
   Ορίζεται ως προθεσμία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του Δημοψηφίσματος το πέρας της 28ης Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕτΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 9319 (ΦΕΚ Α 62/28.06.2015)

Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.

   2. Το άρθρο 115 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α') όπως ισχύει.

   3. Το νόμο 4023/2011.

   4. Την από 27/6/2015 Ημερήσια Διάταξη.

   5. Την από 27-28/6/2015 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και τη σχετική συζήτηση.

   6. Την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τα άρθρα 72 και 115 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α') και το σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τους Γραμματείς της Βουλής και την Πρόεδρο της Βουλής.

   7. Την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 και για την αυθημερόν έκδοση (28/6/2015) του σχετικού προεδρικού διατάγματος, παραγγέλλουμε:

   Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Κατά τη συνεδρίαση ΞΕ' της 27ης Ιουνίου 2015 δέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών και, ειδικότερα, με 178 θετικές ψήφους την από 26 Ιουνίου 2015 Πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26/06/2015

   Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26/06/2015, κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις διαδοχικές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης και τους επικεφαλής των θεσμών και εξειδικεύτηκε στο Eurogroup της 25/06/15, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόταση διενέργειας Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα κατ' άρθρον 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος, καθώς και στην άμεση κατάθεση της πρότασης στην Βουλή προκειμένου να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής.

   Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

   Προτείνεται η προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 2, εδ. α του Συντάγματος.

   1. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.
  Το πρώτο έγγραφο αποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond και το δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.

   2. Το Δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που διαρκούν από την 20/02/2015 έως σήμερα εντατικά σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης, να πάρει θέση για το περιεχόμενο της πρότασης των ως άνω τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνηση του στους περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια, το Δημοψήφισμα εντάσσεται στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την Κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή.

   3. Το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την χώρα την Κυριακή, 05/07/2015, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία όπως αναλόγως εφαρμόζεται.

   4. Η εκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος και λήγει την ημέρα διενέργειας του Δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξουσιοδοτείται να εκδώσει κάθε αναγκαία απόφαση για την ομαλή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι το ακόλουθο:

   «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

   Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
   Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»
   Ορίζεται ως προθεσμία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης του Δημοψηφίσματος το πέρας της 28ης Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.