Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΕλΣυν (Ολομ) 500/2014: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οι αποδοχές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των στρατιωτικών. ο βαθμός του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού δεν προβλέπεται ούτε στη βαθμολογική ούτε στη μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία του συγκεκριμένου Σώματος βαθμός μετά τον Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι βαθμολογικά και μισθολογικά αυτός του Αντιστράτηγου - Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι του Γενικού Επιθεωρητή αφού τέτοια μισθολογική βαθμίδα δεν προβλέπεται για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.


 Αριθμός απόφασης 500/2014 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2013, με την ακόλουθη σύνθεση : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Ευφροσύνη Κραμποβίτη και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Χρυσούλα Καραμαδούκη, ’ννα Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισσάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας (εισηγητής) και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Μιχαήλ Ζυμής και Ευάγγελος Νταής και οι Σύμβουλοι Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος απουσίασαν δικαιολογημένα).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Διονύσιος Λασκαράτος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Γενική Συντονίστρια, που ασκεί και καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2013 (αρ. βιβλ. δικ. 21/31.1.2013) αίτηση, για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …
Κ α τ ά του...…, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής ,ο οποίος δεν παραστάθηκε.
Με την 44750/2006 πράξη της 44ης Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αναπροσαρμόστηκε αυξητικά η σύνταξη του ήδη αναιρεσιβλήτου (απόστρατου Υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2838/2000 και 37 του ν. 3016/2002, με βάση το μισθό του βαθμού του Γενικού Επιθεωρητή.
Με την αναιρεσιβαλλόμενη 3191/2011 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος έγινε δεκτή έφεση του ιδίου κατά της ανωτέρω πράξης, μεταρρυθμίστηκε η πράξη αυτή και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην ίδια ως άνω Δ/νση του Γ.Λ.Κ. για να προβεί στην κατ' αναπροσαρμογή αύξηση της σύνταξής του με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ..
Με την κρινόμενη αίτηση και για το λόγο που αναφέρεται σ' αυτή ζητείται η αναίρεση της προαναφερόμενης απόφασης του ΙΙΙ Τμήματος.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε :
Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, που ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως και
Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη με παρόντες τους δικαστές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός από τις Συμβούλους Χρυσούλα Καραμαδούκη και Χριστίνα Ρασσιά που απουσίασαν λόγω κωλύματος, καθώς και τη Σύμβουλο Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου που αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο,
Αποφάσισε τα εξής : 

Ι. Η υπό κρίση αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή παραδεκτώς διευκρινίζεται με το από 3.12.2013 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (άρθρ. 61 παρ. 1 και 117 π.δ. 1225/1981), έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και κατά τα λοιπά νομότυπα. Επομένως, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί κατά το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της που ανάγεται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διεπουσών την επίδικη υπόθεση ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 2838/2000 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000 και ήδη 169/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του ν. 3205/2003 χωρίς να εμποδίζεται η πρόοδος της δίκης από την απουσία του αναιρεσιβλήτου, αφού αυτός κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να παραστεί κατά τη συζήτηση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όπως προκύπτει από την από 19.11.2013 έκθεση επίδοσης της υπαλλήλου του Δήμου …(άρθρ. 27, 65 και 117 π.δ.1225/1981).
ΙΙ. Όπως έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου (απόφ. 2449/2008), οι αποδοχές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των στρατιωτικών. Ως βάση λαμβάνεται ο μισθός του αντίστοιχου με τον Ανθυπολοχαγό του Στρατού Ξηράς βαθμού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον οριζόμενο από το νομοθέτη ρητά συντελεστή. Η ενιαία αντιμετώπιση του μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το ν. 3205/2003 δεν δημιουργεί κοινή βαθμολογική κλίμακα ούτε προσθέτει νέα μισθολογικά κλιμάκια στην ιεραρχία κάθε Σώματος, αλλά παρέχεται ο ίδιος μισθός ή μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον αντιστοιχεί με βαθμό ή μ.κ. που πράγματι υφίσταται στην ιεραρχία των Σωμάτων Ασφαλείας. ’λλωστε, αυτή είναι και η έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 της περ. θ΄ του ν. 2838/2000, που χορηγεί στους Αντιστράτηγους μισθολογική προαγωγή του επόμενου βαθμού, ότι δηλαδή ο επόμενος μισθολογικός βαθμός προβλέπεται στην οικεία ιεραρχία κάθε Σώματος (βλ. σχετ. και απόφ. Ολ. Ελ. Συν. 1940/2009, 1406/2010 και 3454/2012 όπου και μειοψηφία).
ΙΙΙ. Με το άρθρο 6 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), ορίζεται ότι «Μισθολογικές προαγωγές αξιωματικών 1. Σε αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, …, παρέχεται …, βασικός μισθός επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού, …, με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ως εξής: α. … η. Σε Υποστρατήγους, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντιστρατήγου… 2. Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω και αντίστοιχοι, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό από εκείνον με τον οποίο μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό μισθό, ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους… 9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2000».Με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110), αντικαταστάθηκε η ως άνω περίπτ. η΄ ως εξής: «Σε Υποστράτηγους, με τη συμπλήρωση είκοσι οκτώ (28) ετών, ο βασικός μισθός του Αντιστρατήγου» ενώ, η παρ. 8 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2002». Εξάλλου, με το άρθρο 50 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297), που ισχύει από 1.1.2004 (άρθρο 56 αυτού), ορίζεται ότι «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. 2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής ’μυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,50, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 2,30, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10, Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95 ...». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 29 Α΄) ορίζεται ότι «1. ... 2. Οι βαθμοί των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας… έχουν ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αντ/γος Αστυν.- Αρχηγός, Αντιστράτηγος Αστυνομίας, Υποστράτηγος Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνόμος Α', Αστυνόμος Β', Υπαστυνόμος Α', Υπαστυνόμος Β'». Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: για το βαθμό του Αντιστράτηγου καθιερώνονται τέσσερα μισθολογικά κλιμάκια με αντίστοιχους μισθολογικούς συντελεστές. Τα τέσσερα αυτά μισθολογικά κλιμάκια εκκινούν από την κατώτερη μισθολογική βαθμίδα του Αντιστράτηγου του Στρατού Ξηράς, με συντελεστή 1,95, ανέρχονται στη μισθολογική βαθμίδα του (Αντιστράτηγου) Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, με συντελεστή 2,10, συνεχίζουν με τη μισθολογική βαθμίδα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, με συντελεστή 2,30 και τελειώνουν στη μισθολογική βαθμίδα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής ’μυνας, με συντελεστή 2,50. Ειδικότερα, ο Νομοθέτης κατά την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, που του παρέχει το Σύνταγμα, επέλεξε στο δεύτερο κατά αύξουσα σειρά μισθολογικό κλιμάκιο να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο τους Αντιστράτηγους των Ενόπλων Δυνάμεων, που ασκούν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητή 1ης Στρατιάς, Αρχηγού Στόλου και Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, λόγω της προφανούς ομοιότητας των διοικητικών τους καθηκόντων, παρέλειψε δε, από το οικείο κλιμάκιο τους Αντιστράτηγους των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο βαθμός του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού δεν προβλέπεται ούτε στη βαθμολογική ούτε στη μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία του συγκεκριμένου Σώματος βαθμός μετά τον Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι βαθμολογικά και μισθολογικά αυτός του Αντιστράτηγου – Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι του Γενικού Επιθεωρητή αφού τέτοια μισθολογική βαθμίδα δεν προβλέπεται για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη (IΙ) σκέψη, η αναιρεσιβαλλομένη, δεχθείσα ότι ο αναιρεσίβλητος, που αποστρατεύθηκε αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με το βαθμό του Υποστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας και συνολική υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη άνω των 28 ετών, δικαιούται αναπροσαρμογής της σύνταξής του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 περ. η΄ (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002) και 2 του ν. 2828/2000, με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι αυτόν του βαθμού του Γενικού Επιθεωρητή, καθόσον ο τελευταίος αυτός βαθμός δεν προβλέπεται στην μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις και τα αντίθετα που υποστηρίζει το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Επίσης, το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει ότι το δικάσαν Τμήμα στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση νομίμου βάσεως και κατέστησε αυτή αναιρετέα, καθόσον δέχθηκε μεν ότι στη μισθολογική κλίμακα των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. δεν προβλέπεται το μισθολογικό κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή πλην, όμως, χωρίς να εκθέσει στην αναιρεσιβαλλομένη τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση του αυτή με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 50 του ν. 3205/2003. Ο ανωτέρω, όμως, λόγος αναίρεσης απαραδέκτως προβάλλεται το πρώτον με το από 3.12.2013 υπόμνημα του αναιρεσείοντος που κατατέθηκε μετά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης και εντός της δοθείσης από το Δικαστήριο τούτο προθεσμίας (βλ. απόφ. Ολ. Ελ. Συν. 1707/2009).
IV. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δικάζει ερήμην του αναιρεσιβλήτου. 

Απορρίπτει την, από 31 Ιανουαρίου 2013 (αριθ. καταθ. 21/31.1.2013), αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση 5 Φεβρουαρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΕλΣυν (Ολομ) 500/2014: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οι αποδοχές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των στρατιωτικών. ο βαθμός του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού δεν προβλέπεται ούτε στη βαθμολογική ούτε στη μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία του συγκεκριμένου Σώματος βαθμός μετά τον Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι βαθμολογικά και μισθολογικά αυτός του Αντιστράτηγου - Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι του Γενικού Επιθεωρητή αφού τέτοια μισθολογική βαθμίδα δεν προβλέπεται για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.


 Αριθμός απόφασης 500/2014 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2013, με την ακόλουθη σύνθεση : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Ευφροσύνη Κραμποβίτη και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Χρυσούλα Καραμαδούκη, ’ννα Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισσάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας (εισηγητής) και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Μιχαήλ Ζυμής και Ευάγγελος Νταής και οι Σύμβουλοι Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος απουσίασαν δικαιολογημένα).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Διονύσιος Λασκαράτος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Γενική Συντονίστρια, που ασκεί και καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2013 (αρ. βιβλ. δικ. 21/31.1.2013) αίτηση, για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …
Κ α τ ά του...…, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής ,ο οποίος δεν παραστάθηκε.
Με την 44750/2006 πράξη της 44ης Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αναπροσαρμόστηκε αυξητικά η σύνταξη του ήδη αναιρεσιβλήτου (απόστρατου Υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2838/2000 και 37 του ν. 3016/2002, με βάση το μισθό του βαθμού του Γενικού Επιθεωρητή.
Με την αναιρεσιβαλλόμενη 3191/2011 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος έγινε δεκτή έφεση του ιδίου κατά της ανωτέρω πράξης, μεταρρυθμίστηκε η πράξη αυτή και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην ίδια ως άνω Δ/νση του Γ.Λ.Κ. για να προβεί στην κατ' αναπροσαρμογή αύξηση της σύνταξής του με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ..
Με την κρινόμενη αίτηση και για το λόγο που αναφέρεται σ' αυτή ζητείται η αναίρεση της προαναφερόμενης απόφασης του ΙΙΙ Τμήματος.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε :
Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, που ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως και
Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη με παρόντες τους δικαστές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός από τις Συμβούλους Χρυσούλα Καραμαδούκη και Χριστίνα Ρασσιά που απουσίασαν λόγω κωλύματος, καθώς και τη Σύμβουλο Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου που αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο,
Αποφάσισε τα εξής : 

Ι. Η υπό κρίση αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή παραδεκτώς διευκρινίζεται με το από 3.12.2013 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (άρθρ. 61 παρ. 1 και 117 π.δ. 1225/1981), έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και κατά τα λοιπά νομότυπα. Επομένως, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξεταστεί κατά το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της που ανάγεται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διεπουσών την επίδικη υπόθεση ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 2838/2000 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000 και ήδη 169/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του ν. 3205/2003 χωρίς να εμποδίζεται η πρόοδος της δίκης από την απουσία του αναιρεσιβλήτου, αφού αυτός κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να παραστεί κατά τη συζήτηση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όπως προκύπτει από την από 19.11.2013 έκθεση επίδοσης της υπαλλήλου του Δήμου …(άρθρ. 27, 65 και 117 π.δ.1225/1981).
ΙΙ. Όπως έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου (απόφ. 2449/2008), οι αποδοχές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των στρατιωτικών. Ως βάση λαμβάνεται ο μισθός του αντίστοιχου με τον Ανθυπολοχαγό του Στρατού Ξηράς βαθμού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον οριζόμενο από το νομοθέτη ρητά συντελεστή. Η ενιαία αντιμετώπιση του μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το ν. 3205/2003 δεν δημιουργεί κοινή βαθμολογική κλίμακα ούτε προσθέτει νέα μισθολογικά κλιμάκια στην ιεραρχία κάθε Σώματος, αλλά παρέχεται ο ίδιος μισθός ή μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον αντιστοιχεί με βαθμό ή μ.κ. που πράγματι υφίσταται στην ιεραρχία των Σωμάτων Ασφαλείας. ’λλωστε, αυτή είναι και η έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 της περ. θ΄ του ν. 2838/2000, που χορηγεί στους Αντιστράτηγους μισθολογική προαγωγή του επόμενου βαθμού, ότι δηλαδή ο επόμενος μισθολογικός βαθμός προβλέπεται στην οικεία ιεραρχία κάθε Σώματος (βλ. σχετ. και απόφ. Ολ. Ελ. Συν. 1940/2009, 1406/2010 και 3454/2012 όπου και μειοψηφία).
ΙΙΙ. Με το άρθρο 6 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), ορίζεται ότι «Μισθολογικές προαγωγές αξιωματικών 1. Σε αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, …, παρέχεται …, βασικός μισθός επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού, …, με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ως εξής: α. … η. Σε Υποστρατήγους, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντιστρατήγου… 2. Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω και αντίστοιχοι, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό από εκείνον με τον οποίο μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό μισθό, ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους… 9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2000».Με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110), αντικαταστάθηκε η ως άνω περίπτ. η΄ ως εξής: «Σε Υποστράτηγους, με τη συμπλήρωση είκοσι οκτώ (28) ετών, ο βασικός μισθός του Αντιστρατήγου» ενώ, η παρ. 8 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2002». Εξάλλου, με το άρθρο 50 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 297), που ισχύει από 1.1.2004 (άρθρο 56 αυτού), ορίζεται ότι «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. 2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής ’μυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,50, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 2,30, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10, Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95 ...». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 29 Α΄) ορίζεται ότι «1. ... 2. Οι βαθμοί των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας… έχουν ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αντ/γος Αστυν.- Αρχηγός, Αντιστράτηγος Αστυνομίας, Υποστράτηγος Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνόμος Α', Αστυνόμος Β', Υπαστυνόμος Α', Υπαστυνόμος Β'». Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: για το βαθμό του Αντιστράτηγου καθιερώνονται τέσσερα μισθολογικά κλιμάκια με αντίστοιχους μισθολογικούς συντελεστές. Τα τέσσερα αυτά μισθολογικά κλιμάκια εκκινούν από την κατώτερη μισθολογική βαθμίδα του Αντιστράτηγου του Στρατού Ξηράς, με συντελεστή 1,95, ανέρχονται στη μισθολογική βαθμίδα του (Αντιστράτηγου) Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, με συντελεστή 2,10, συνεχίζουν με τη μισθολογική βαθμίδα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, με συντελεστή 2,30 και τελειώνουν στη μισθολογική βαθμίδα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής ’μυνας, με συντελεστή 2,50. Ειδικότερα, ο Νομοθέτης κατά την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, που του παρέχει το Σύνταγμα, επέλεξε στο δεύτερο κατά αύξουσα σειρά μισθολογικό κλιμάκιο να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο τους Αντιστράτηγους των Ενόπλων Δυνάμεων, που ασκούν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητή 1ης Στρατιάς, Αρχηγού Στόλου και Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, λόγω της προφανούς ομοιότητας των διοικητικών τους καθηκόντων, παρέλειψε δε, από το οικείο κλιμάκιο τους Αντιστράτηγους των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο βαθμός του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού δεν προβλέπεται ούτε στη βαθμολογική ούτε στη μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία του συγκεκριμένου Σώματος βαθμός μετά τον Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι βαθμολογικά και μισθολογικά αυτός του Αντιστράτηγου – Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι του Γενικού Επιθεωρητή αφού τέτοια μισθολογική βαθμίδα δεν προβλέπεται για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη (IΙ) σκέψη, η αναιρεσιβαλλομένη, δεχθείσα ότι ο αναιρεσίβλητος, που αποστρατεύθηκε αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του με το βαθμό του Υποστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας και συνολική υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη άνω των 28 ετών, δικαιούται αναπροσαρμογής της σύνταξής του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 περ. η΄ (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002) και 2 του ν. 2828/2000, με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι αυτόν του βαθμού του Γενικού Επιθεωρητή, καθόσον ο τελευταίος αυτός βαθμός δεν προβλέπεται στην μισθολογική κλίμακα της ιεραρχίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις και τα αντίθετα που υποστηρίζει το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Επίσης, το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει ότι το δικάσαν Τμήμα στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση νομίμου βάσεως και κατέστησε αυτή αναιρετέα, καθόσον δέχθηκε μεν ότι στη μισθολογική κλίμακα των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. δεν προβλέπεται το μισθολογικό κλιμάκιο του Γενικού Επιθεωρητή πλην, όμως, χωρίς να εκθέσει στην αναιρεσιβαλλομένη τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση του αυτή με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 50 του ν. 3205/2003. Ο ανωτέρω, όμως, λόγος αναίρεσης απαραδέκτως προβάλλεται το πρώτον με το από 3.12.2013 υπόμνημα του αναιρεσείοντος που κατατέθηκε μετά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης και εντός της δοθείσης από το Δικαστήριο τούτο προθεσμίας (βλ. απόφ. Ολ. Ελ. Συν. 1707/2009).
IV. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δικάζει ερήμην του αναιρεσιβλήτου. 

Απορρίπτει την, από 31 Ιανουαρίου 2013 (αριθ. καταθ. 21/31.1.2013), αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 3191/2011 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιανουαρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση 5 Φεβρουαρίου 2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.