Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία, ύστερα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Παιδείας  Γιώργο  Μπαμπινιώτη.

 Στην άμεση αντίδραση της ΟΙΕΛΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση,  ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Μπαμπινιώτης  επεσήμανε: «Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διασφαλίζονται από τον κίνδυνο υπαγωγής τους σε ατομικές συμβάσεις εργασίας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:
 «Ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης αποδεχόμενος ομόφωνη γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (214/2012), κατοχυρώνει στην πράξη το προνόμιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να μισθοδοτούνται τουλάχιστον όπως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία (Νόμος 682/1977) και συγχρόνως κατοχυρώνει τη βαθμολογική τους εξέλιξη που συνδέεται με τα μισθολογικά κλιμάκια.

Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διασφαλίζονται από τον κίνδυνο υπαγωγής τους σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι ο νόμος 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο που περιλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011 σε όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο,  είχαν ανακύψει προβλήματα εφαρμογής του νόμου που οδήγησαν τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ζητούν επανειλημμένως από το Υπουργείο Παιδείας τη νομική αποσαφήνιση του θέματος. Αυτό προκάλεσε την ανάγκη υποβολής σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο και αποφάνθηκε με την υπ’ αριθμ. 214/2012 γνωμοδότηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εξακολουθεί στην πράξη να παρέχονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επιπρόσθετες αμοιβές, οι οποίες σε αρκετά σχολεία εξισώνονται με το ύψος των αποδοχών που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί πριν από την ψήφιση του νόμου.

Τέλος, επισημαίνεται πως ο Υπουργός Παιδείας έχει αποδεχθεί επίσης (αντιθέτως προς ό,τι αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα σήμερα)  και την υπ’ αριθμ. 4/2012 γνωμοδότηση του ιδίου Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διασφαλίζει τον έλεγχο της καταχρηστικότητας των απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια».

Πηγή: Πρώτο Θέμα, 8/5/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία, ύστερα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Παιδείας  Γιώργο  Μπαμπινιώτη.

 Στην άμεση αντίδραση της ΟΙΕΛΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση,  ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Μπαμπινιώτης  επεσήμανε: «Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διασφαλίζονται από τον κίνδυνο υπαγωγής τους σε ατομικές συμβάσεις εργασίας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:
 «Ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης αποδεχόμενος ομόφωνη γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (214/2012), κατοχυρώνει στην πράξη το προνόμιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να μισθοδοτούνται τουλάχιστον όπως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία (Νόμος 682/1977) και συγχρόνως κατοχυρώνει τη βαθμολογική τους εξέλιξη που συνδέεται με τα μισθολογικά κλιμάκια.

Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διασφαλίζονται από τον κίνδυνο υπαγωγής τους σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι ο νόμος 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο που περιλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011 σε όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο,  είχαν ανακύψει προβλήματα εφαρμογής του νόμου που οδήγησαν τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ζητούν επανειλημμένως από το Υπουργείο Παιδείας τη νομική αποσαφήνιση του θέματος. Αυτό προκάλεσε την ανάγκη υποβολής σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο και αποφάνθηκε με την υπ’ αριθμ. 214/2012 γνωμοδότηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι εξακολουθεί στην πράξη να παρέχονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επιπρόσθετες αμοιβές, οι οποίες σε αρκετά σχολεία εξισώνονται με το ύψος των αποδοχών που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί πριν από την ψήφιση του νόμου.

Τέλος, επισημαίνεται πως ο Υπουργός Παιδείας έχει αποδεχθεί επίσης (αντιθέτως προς ό,τι αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα σήμερα)  και την υπ’ αριθμ. 4/2012 γνωμοδότηση του ιδίου Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διασφαλίζει τον έλεγχο της καταχρηστικότητας των απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια».

Πηγή: Πρώτο Θέμα, 8/5/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.